Ljetni tečaj njemačkog

njemacki1Trajanje: 20 školskih sati

Stupnjevi: A1, A2, B1, B2. Kandidati se upisuju na početku ili tijekom semestra ako postoji interes. Više o kompetencijama  u odnosu na stupnjeve možete pročitati ovdje.

Certifikat: potvrda nakon svakog modula od 40 sati i svjedodžba nakon položenog završnog ispita za odgovarajući stupanj (A1, A2, B1, B2) u skladu s europskim standardima. Kompetencije koje steknete pohađanjem intenzivnog ljetnog tečaja njemačkog  jezika možete upisati u Europsku jezičnu putovnicu i Europass životopis.Dinamika: 5 x 2 školska sata tjedno
Veličina skupine: 3- 4 polaznika,  mogućnost individualne nastave (termini i broj sati prema dogovoru)
Trajanje nastave: 2 tjedna

Datumi i vrijeme održavanja tečajeva
26. 6. do 6. 7. 2018. vrijeme prema dogovoru
16. 7 do 27. 7. 2018. vrijeme prema dogovoru
1. 8. do 11. 8. 2018. vrijeme prema dogovoru


Prijava
: popunjavanjem 
predbilježbe ili na tel. 01/2335-123, 091 60 60 399, 01/2329-456.  (popunjena predbilježba ne obavezuje na upis)

Klasifikacijski ispit za upis u intenzivni ljetni tečaj njemačkog jezika (predtestiranje za polaznike s predznanjem): molimo popunite naš online predispit za njemački 1 (A1- B1) i predispit 2 (B1-B2) . Za konačno razvrstavanje u stupanj potrebno je obaviti i kratki razgovor na njemačkom jeziku koji traje od 5 do 10 minuta.  Za početni stupanj predtestiranje nije potrebno. Klasifikacijskom ispitu ne moraju pristupiti kandidati koji imaju položen međunarodni ispit. Predtestiranje je besplatno i ne obvezuje na upis.

Metoda rada: više o našoj metodi rada možete pročitati na naslovnici.

Nastavni materijali: Schritte International, Hueber i dodatni izvori u skladu sa stupnjem te ciljevima i interesima polaznika.

Nastavnice:

Anita Budić, profesorica njemačkoga jezika i književnosti. Završila je studij njemačkog i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u poučavanju te se redovito jezično i metodološki usavršava. Kreativna je i dinamična u radu, a osobitu pozornost posvećuje govornom i pismenom izražavanju te glazbi u nastavi želeći na taj način polaznicima približiti jezik na komunikativnoj razini. Uspješno se bavi prevođenjem i lekturom, a posebno područje interesa su joj hrvatsko-njemački jezični dodiri.

Ivana Burzić, profesorica njemačkog jezika i književnosti. Završila je studij njemčkog jezika (nastavnički smjer) i indologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izvorna je govornica njemačkog jezika. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi u školama stranih jezika. Redovito se stručno usavršava. Posebno je uspješna u primjeni komunikacijskog pristupa i unošenja humora u nastavu, a poučavanjem jezika polaznicima želi također približiti kulturu njemačkog govornog područja.

Idris Tonković, profesorica njemačkog jezika i književnosti. Završila je studij njemačkog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te trogodišnji studij portugalskog jezika i književnosti, također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi triju jezika te se redovito jezično usavršava. U radu s polaznicima posebnu pažnju posvećuje govornom izražavanju kako bi se polaznici nakon završenog tečaja mogli sigurno izražavati na stranom jeziku, u skladu sa završenim stupnjem. Uspješna je u motiviranju polaznika putem kreativnih sadržaja. Osim nastave bavi se i prevođenjem i lekturom.

Cijena tečaja: 1300,00 kn 
Polaznik je upisan u Školu stranih jezika Enbe nakon uplate prve rate ili cijelog iznosa.