Svi naši tečajevi su organizirani u modulima  učenja koji se temelje na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZERO) koji razine znanja raspoređuje u 6 stupnjeva:

A 1 - Pripremni

A 2 - Temeljni stupanj

B1 - Prijelazni stupanj

B2 - Samostalni stupanj

C1 - Napredni stupanj

C2 - Vrsni stupanj

Broj modula i klasifikacija stupnjeva

Broj modula potreban da se postigne određeni stupanj se prilagođuje broju sati i napredovanju skupine.

U našoj Školi jedan puni stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru traje u prosjeku dva modula (tečaja), osim za stupanj B1 i B2 (četiri modula). Ovisno o napredovanju skupine, moguće je i smanjenje broja potrebnih tečajeva tj. međustupnjeva ili povećanje.

Zbog manjeg broja sati i težine jezika za japanski, korejski, kineski i hindski jezik dodajemo na stupnjevima nakon razine A1 dva dodatna modula pri klasifikaciji tako da samo za te jezike imamo stupnjeve A2.3, B1.4 i slično.

Klasifikacija modula

A1.1
A1 (završni)
A2.1
A2 (završni)
B1.1
B1.2
B1.3
B1 (završni)
B2.1
B2.2
B2.3
B2 (završni)
C1.1*
C1 (završni)
C2.1*
C2 

*dodatni međustupnjevi ovise o skupini ili individualnom polazniku. 

Za završne stupnjeve potvrda uključuje stečene kompetencije i kratak prijevod na engleskom jeziku. 

Raspoređivanje u module

Polaznici se raspoređuju u modul koji odgovara njihovom predznanju. Ako polaznici nemaju polažen međunarodno priznati ispit iz stranog jezika, pristupit će klasifikacijskom ispitu (placement test) kojemu je cilj razvrstati polaznika u odgovarajući modul. Klasifikacijski ispit je pisani i usmeni, a sastoji se od testiranja četiri jezične vještine (slušanje, govor, čitanje i pisanje), a pri formiranju skupina, osim o predznanju, vodi se računa i o profilu polaznika. Kandidati upisuju jedan modul, tj. jedan semestar, a po želji mogu upisati i cijelu akademsku godinu (dva ili tri semestra). Ne morate se bojati klasifikacijskog ispita, cilj je pomoći Vam da učite strani jezik što lakše i ugodnije! 

Molimo sve nastavljače u učenju da popune naš online test (ako se ne radi o početnom učenju) za engleski, njemački (niži stupnjevi), njemački (viši stupnjevi), francuski, japanski na latinici (niži stupnjevi), japanski na kani (niži stupnjevi) i hrvatski za strance. Za ostale jezike ispit predznanja ćemo Vam poslati mailom nakon zaprimljene predbilježbe. Termini za već formirane grupe su uvijek poznati, ali za nove grupe termine formiramo prema predbilježbama. Popunjena predbilježba Vas ne obavezuje na upis, a nama pomaže u formiranju grupu. Pri traženju informacija o tečaju, savjetujemo Vam da se osim o cijeni, raspitate o ukupnom broju sati tečaja, veličini skupine, predavaču i metodama rada. 

Što uključuje tečaj?

Samo u našoj Školi u cijenu tečaja za sve jezike su uključeni online materijali (sažeci s nastave) za svaki sat nastave. Osim toga, u cijenu tečaja uključeni su dodatni materijali, završni ispit i potvrda o završenom tečaju. Također, važno je napomenuti da pružamo stalnu individualnu podršku svim upisanim polaznicima putem konzultacija i komunikacije mailom.