Opći tečaj engleskog jezika

engleski1Trajanje: 60 školskih sati, 40 školskih sati 

Stupnjevi: A1 (2 x 60 sati), A2 (2 x 60 sati),  B1 (4 x 60 sati), B2 (4 x 60 sati) i C1 (4 x 60 sati). U slučaju ubrzanog napretka ili dodatne individualne nastave može se preskočiti dio stupnja (posebno B1). Kandidati se upisuju semestralno. Više o kompetencijama  u odnosu na stupnjeve možete pročitati ovdje.

Certifikat: potvrda nakon svakog modula od 60 sati i svjedodžba nakon položenog završnog ispita za odgovarajući stupanj (A1, A2, B1, B2, C1) u skladu s europskim standardima. Kompetencije koje steknete pohađanjem tečaja engleskog  jezika možete upisati u Europsku jezičnu putovnicu Europass životopis.

Dinamika: 2 x 2 školska sata tjedno

Veličina skupine: 6 do 8 polaznika (tipično skupine nisu veće od 6 polaznika)

Prijava: popunjavanjem predbilježbe ili na tel. 01/2335-123, 091 60 60 399, 01/2329-456.

Klasifikacijski ispit za upis u opći tečaj engleskog jezika (predtestiranje za polaznike s predznanjem): nakon popunjene predbilježbe riješite online test koji traje od 20 minuta do pola sata. Za stupnjeve više od B1 dostavit ćemo Vam ispit mailom. Za konačno razvrstavanje u stupanj potrebno je obaviti i kratki razgovor na engleskom jeziku koji traje od 5 do 10 minuta.  Za početni stupanj predtestiranje nije potrebno. Klasifikacijskom ispitu ne moraju pristupiti kandidati koji imaju položen međunarodni ispit engleskoga jezika. Predtestiranje je besplatno i ne obvezuje na upis.

Metoda rada: više o našoj metodi rada možete pročitati na naslovnici.

Nastavni materijali: face2faceEnglish Unlimited,  Cambridge University Press, i dodatni izvori u skladu sa stupnjem te ciljevima i interesima polaznika.

Polaznik je upisan u Školu stranih jezika Enbe nakon uplate prve rate ili cijelog iznosa.

Napomena: bez popunjene predbilježbe te pisanog i usmenog predtestiranja (ako se ne radi o početnom učenju) nije se moguće upisati. 

Nastavnici:

Mr. sc. Nataša Nikpalj-Juraić, profesorica engleskog jezika i književnosti. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je engleski i francuski jezik i književnost i magistrirala u području lingvistike. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi općeg i poslovnog engleskog jezika u školama stranih jezika te srednjoj i osnovnoj školi. Niz godina se bavi usavršavanjem nastavnika stranih jezika putem radionica koje je održala u Hrvatskoj i svijetu stalno istražujući najnovije i najuspješnije metode za postizanje komunikacijskih kompetencija. Posebna područja interesa su joj glazba u nastavi stranih jezika, interferencija s materinskim jezikom i testiranje i evaluacija. Bila je članica Stručne radne skupine za izradbu ispitnih materijala iz Engleskoga jezika za državnu maturu te na mnogim usavršavanjima u inozemstvu.

Sherif Kamal, B.Sc, izvorni govornik. Završio je studij fizike i kemije te usavršavanje i praksu na American Language and Computer Institute u Aleksandriji. Od tada radi kao predavač engleskog, ruskog i arapskog jezika za različite strane obrazovne ustanove (International British Academy, Linguaphone Institute, the Arab European Academy) u Aleksandriji u kojima se također usavršava u području metodike stranih jezika. Posjeduje diplomu Certificate in Teaching English to Speakers of other Languages. U nastavi najvažnijim smatra razvijanje unutarnje motivacije studenata za samostalan i stalni rad na učenju stranog jezika.

Slobodna mjesta za upis možete pogledati ovdje, a cijene ovdje.