Opći tečaj njemačkog jezika

Trajanje: 40 školskih sati

DeutschStupnjevi: A1, A2, B1, B2, C1

Kandidati se upisuju na početku ili tijekom semestra ako postoji interes. Više o kompetencijama  u odnosu na stupnjeve možete pročitati ovdje.

Certifikat: potvrda nakon svakog modula od 40 sati i svjedodžba nakon položenog završnog ispita za odgovarajući stupanj (A1, A2, B1, B2) u skladu s europskim standardima. Kompetencije koje steknete pohađanjem općeg tečaja njemačkog  jezika možete upisati u Europsku jezičnu putovnicu i Europass životopis.

Dinamika: 2 x 2 školska sata tjedno, 1 x 3 školska sata tjedno, 1 x 2 školska sata tjedno

Veličina skupine: 4 polaznika, mogućnost individualne nastave (termini i broj sati prema dogovoru)

Prijava: popunjavanjem predbilježbe ili na tel. 01/2335-123, 091 60 60 399, 01/2329-456. 

Klasifikacijski ispit za upis u opći tečaj njemačkog jezika (predtestiranje za polaznike s predznanjem): molimo popunite naš online predispit za njemački do stupnja B1.  Za konačno razvrstavanje u stupanj potrebno je obaviti i kratki razgovor na njemačkom jeziku koji traje od 5 do 10 minuta.  Za početni stupanj predtestiranje nije potrebno. Klasifikacijskom ispitu ne moraju pristupiti kandidati koji imaju položen međunarodni ispit iz njemačkog jezika. Predtestiranje je besplatno i ne obvezuje na upis.

Metoda rada: više o našoj metodi rada možete pročitati na naslovnici.

Nastavni materijali: Schritte International, Hueber i dodatni izvori u skladu sa stupnjem te ciljevima i interesima polaznika.

Polaznik je upisan u Školu stranih jezika Enbe nakon uplate prve rate ili cijelog iznosa. Više o cijenama i  popustima za upis u opći tečaj njemačkog jezika.

Nastavnice:

Ivana Burzić, profesorica njemačkog jezika i književnosti. Završila je studij njemčkog jezika (nastavnički smjer) i indologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izvorna je govornica njemačkog jezika. Ima višegodišnje iskustvo u nastavi u školama stranih jezika. Redovito se stručno usavršava. Posebno je uspješna u primjeni komunikacijskog pristupa i unošenja humora u nastavu, a poučavanjem jezika polaznicima želi također približiti kulturu njemačkog govornog područja.

Matea Nikolić, profesor njemačkog jezika i književnosti i magistar lingvistike, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Ima više od pet godina iskustva kao predavač njemačkog jezika za različite stupnjeve i uzraste. U metodici njemačkog jezika usavršavala se tijekom studijskog boravka (DAAD stipendija) na Universität Essen – Duisburg, Essen. U nastavi njemačkog jezika primjenjuje komunikacijski pristup i inovativne oblike učenja i poučavanja.

Anita Budić profesorica je njemačkoga jezika i književnosti. Završila je studij njemačkog i hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Ima višegodišnje iskustvo u poučavanju te se redovito jezično i metodološki usavršava. Kreativna je i dinamična u radu, a osobitu pozornost posvećuje govornom i pismenom izražavanju te glazbi u nastavi želeći na taj način polaznicima približiti jezik na komunikativnoj razini. Uspješno se bavi prevođenjem i lekturom, a posebno područje interesa su joj hrvatsko-njemački jezični dodiri.