Vizija

  •  Osmisliti i pružiti kvalitetno i besplatno usavršavanje za nastavnike stranih (drugih) jezika.
  • Sudjelovati u istraživanjima i projektima koji imaju za cilj poboljšanje nastave drugih jezika.
  • Uvesti inovacije u nastavu drugih jezika, posebno u smislu interdisciplinarnog pristupa poučavanju i učenju.
  • Savjetovati u području međunarodne suradnje i mobilnosti građana u Europi i svijetu.

Misija

  • Omogućujemo polaznicima da učinkovito koriste uspješne strategije učenja drugih jezika u formalnom i neformalnom okruženju.
  • Motiviramo ih da prevladaju eventualni strah od govorenja stranih jezika.
  • Pružamo takve izazove koji aktiviraju intelektualne, duhovne i kreativne sposobnosti nastavnika i polaznika
  • Nastojimo pomiriti tradiciju i suvremenost u učenju i poučavanju drugih jezika uz dobru organizaciju, komunikaciju i transparentnost rada.