Ljetni tečaj španjolskog

spanjolski1Trajanje:20 školskih sati

Stupnjevi: A1 (2 x 40 sati), A2 (2 x 40 sati),  B1 (4 x 40 sati). U slučaju ubrzanog napretka ili dodatne individualne nastave može se preskočiti dio stupnja (posebno B1). Kandidati se upisuju na početku ili tijekom semestra ako postoji interes. Više o kompetencijama  u odnosu na stupnjeve možete pročitati ovdje.

Certifikat: potvrda nakon svakog modula od 60 sati i svjedodžba nakon položenog završnog ispita za odgovarajući stupanj (A1, A2, B1) u skladu s europskim standardima. Kompetencije koje steknete pohađanjem tečaja španjoslkog  jezika možete upisati u Europsku jezičnu putovnicu i Europass životopis.


Dinamika: 5 x 2 školska sata tjedno

Veličina skupine: 4 polaznika

Prijava: popunjavanjem predbilježbe ili na tel. 01/2335-123, 091 60 60 399, 01/2329-456.

Klasifikacijski ispit za upis u opći tečaj španjolskog jezika (predtestiranje za polaznike s predznanjem): nakon popunjene predbilježbe dostavit ćemo Vam klasifikacijski ispit koji traje od 20 minuta do pola sata ili ga možete riješiti u Školi. Za konačno razvrstavanje u stupanj potrebno je obaviti i kratki razgovor na španjolskom jeziku koji traje od 5 do 10 minuta.  Za početni stupanj predtestiranje nije potrebno. Klasifikacijskom ispitu ne moraju pristupiti kandidati koji imaju položen međunarodni ispit ili svjedodžbu neke druge škole stranih jezika u skladu s europskim i hrvatskim standardima. Predtestiranje je besplatno i ne obvezuje na upis.

Metoda rada: više o našoj metodi rada možete pročitati na naslovnici. U nastavi koristimo i glazbu, a velika se pažnja posvećuje hispanskoj kulturi. Gostovanja izvornih govornika na nastavi. Jedanput tijekom semestra organiziramo posjete kulturnim događanjima (kazališne predstave, filmovi i sl.). Surađujemo i s institutom za španjolski jezik i književnost Cervantes, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Nastavni materijali: Aragón, Gili, Barquero (2007) Pasaporte, Edelsa Grupo Didascalia, S.A. Madrid, i dodatni izvori u skladu sa stupnjem te ciljevima i interesima 

Cijena tečaja: 1300,00 kn (PDV uključen) 

Polaznik je upisan u Školu stranih jezika Enbe nakon uplate prve rate ili cijelog iznosa.

Nastavnica:

Maja Bratić Chen, profesorica španjolskog i talijanskog jezika i književnosti. Ima sedam godina iskustva u nastavi stranih jezika. Također se vrlo uspješno bavi prevođenjem, a radila je i u turizmu. Voli na kreativan način koristiti razne izvore u nastavi koje prilagođava interesima polaznika. Dinamična je i usmjerena osposobljavanju za komunikaciju na španjolskom jeziku. Redovito se stručno usavršava pohađanjem seminara i radionica.